Strona główna

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu:
„Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów w. „Lubartów Północ” (bez węzła)”
______________________________________
Informacje ogólne:
Na zlecenie lubelskiego oddziału GDDKiA wykonywana jest Dokumentacja Projektowa w stadium Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej S19, na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do m. Lubartów, w podziale na:
• odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej o długości ok. 7,874 km;
• odcinek nr 6: koniec obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej – w. „Lubartów Północ” (bez węzła) o długości ok. 15,740 km.
________________________________________
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel +48 81 532 70 61, +48 81 743 71 68
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
________________________________________
Jednostka projektowa:
Transprojekt Gdański Spółka z o. o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
Koordynator Projektu:
Artur Łojewski
e-mail: artur.lojewski@tgd.pl
________________________________________
Ze względu na trwający proces przygotowywania dokumentacji projektowej, załączone rozwiązania nie są wiążące i mogą ulegać zmianom.