Kontakt

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel +48 81 532 70 61, +48 81 743 71 68
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl
________________________________________
Jednostka projektowa:
Transprojekt Gdański Sp. z o. o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel. (058) 524 41 00, fax (058) 341 30 65
Koordynator Projektu: Artur Łojewski
e-mail: artur.lojewski@tgd.pl