Opis Projektu

Droga ekspresowa S19 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Lubartów jest na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie zostało podzielone na sześć odcinków realizacyjnych. Opracowanie dotyczy odcinka nr 5 oraz odcinka nr 6.

odcinek nr 5: II Etap obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej

Istniejąca obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej została wybudowana w latach 2009-2012 na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego nr 71/09 z dnia 13.05.2009 r. jako część drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Lubartów.

Początek odcinka nr 5 znajduje się w m. Annówka, koniec zaś w m. Bykowszczyzna. Obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej położone są na terenie gmin Kock i Firlej, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Zlokalizowane są po wschodniej stronie miasta Kock oraz miejscowości Wola Skromowska. Długość zrealizowanego odcinka wynosi 7,874 km jednojezdniowej drogi klasy S z uwzględnieniem możliwości rozbudowy do drogi dwujezdniowej.

Istniejąca jezdnia obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej będzie stanowić lewą jezdnię projektowanej dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Parametry projektowanego odcinka nr 5 drogi ekspresowej S19 przedstawia tabela:

Droga ekspresowa S19 – odcinek nr 5
Klasa drogi S
Prędkość projektowa 100 km/h
Prędkość miarodajna 110 km/h
Szerokość jezdni 7,0 m
Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego / opasek bitumicznych 2,50 m / 0,50 m (opaska wew.)
Szerokość poboczy gruntowych min. 0,75
Szerokość pasa dzielącego 5,0 m (w tym opaski bitumiczne 2×0,5m)
Liczba pasów ruchu 2×2
Dopuszczalny nacisk na oś 115 kN
Skrajnia nad drogą min. 5,0 m
Kategoria ruchu KR6

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi ekspresowej S19 tylko poprzez dwupoziomowe węzły drogowe:

  • istniejący węzeł „Kock Północ”,
  • istniejący węzeł „Kock Południe”.

 

odcinek nr 6: koniec obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej – w. „Lubartów Północ

Początek odcinka nr 6 ma miejsce na końcu obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej. Jest zlokalizowany na terenie miasta i gminy Kock, gminy Firlej, gminy Lubartów i miasta Lubartów.

Przez pierwsze 3 km projektowana droga ekspresowa przebiega w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 19, po czym odchyla się w kierunku wschodnim od istniejącej drogi krajowej nr 19 i biegnie na długości ok. 7,5 km przez tereny niezabudowane jako obwodnica miejscowości Firlej. Istniejąca droga krajowa nr 19 będzie wykorzystywana jako droga obsługująca tereny przyległe.

Parametry projektowanego odcinka nr 6 drogi ekspresowej S19 przedstawia tabela:

Droga ekspresowa S19 – odcinek nr 6
Klasa drogi S
Prędkość projektowa 100 km/h
Prędkość miarodajna 110 km/h
Szerokość jezdni 7,0 m w I etapie (2×2 pasy ruchu)

10.50 m w etapie docelowym (2×3 pasy ruchu)

Szerokość pasa ruchu 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego / opasek bitumicznych 2,50 m / 0,50 m (opaska wew.)
Szerokość poboczy gruntowych min. 0,75
Szerokość pasa dzielącego 5,0 m (w tym opaski bitumiczne 2×0,5m)
Liczba pasów ruchu 2×2 w I etapie

2×3 w etapie docelowym

Dopuszczalny nacisk na oś 115 kN
Skrajnia nad drogą min. 5,0 m
Kategoria ruchu KR7

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi ekspresowej S19 tylko poprzez dwupoziomowe węzły drogowe:

  • węzeł „Firlej”,
  • węzeł „Lubartów”.

W ramach projektu przewiduje się budowę następujących Miejsc Obsługi Podróżnych:

  • km ok. 0+600 – MOP typu I, strona prawa;
  • km ok. 0+850 – MOP typu I strona lewa;
  • km ok. 14+000 – MOP typu II, strona prawa;
  • km ok. 14+000 – MOP typu II, strona lewa.